HR iPad Features

UNITED FOR HUMAN RIGHTS
IPAD ONDERWIJS FUNCTIES

Onderwijs is de basis en de katalysator om de huidige gang van zaken betreffende mensenrechten in de wereld te veranderen, maar onderwijzers hebben doeltreffende materialen en hulpmiddelen nodig, die ze kunnen gebruiken als onderdeel van hun curriculum. Om aan deze behoefte te voldoen, hebben we nu het United for Human Rights curriculum veranderd in een geheel virtuele online onderwijs ervaring met deze Verenigd voor Mensenrechten iPad Applicatie. Deze toepassing geeft onderwijzers en onderwijsdeskundigen waar ook ter wereld een hulpmiddel om het begrip van mensenrechten tot leven te brengen en mensenrechten tot een realiteit te maken in het hart, het verstand en de acties van diegenen die het onderwerp bestuderen.

Het United for Human Rights curriculum is ontworpen voor gebruik in de onder- en bovenbouw van het middelbaar onderwijs en in het volwassenonderwijs. Het kan als een op zichzelf staande cursus functioneren of als aanvullend materiaal bij een ander curriculum.

 

 


  <ul>
    <li>Leraren kunnen de applicatie gebruiken om het leerplan aan leerlingen in het klaslokaal te leveren.</li>
    <li>Privéleraren kunnen meer dan een leerling tegelijkertijd begeleiden en kunnen het leerplan aanpassen aan de behoeften van specifieke leerlingen op een afgelegen locatie, of een scenario hebben waarbij hij één op één met een leerling werkt.</li>
  <ul>

    Leraren kunnen de leerlingen door het leerplan heen leiden, dat in volgorde op het schoolbord wordt weergegeven en waar de leerlingen hun antwoorden op opdrachten geven en essays kunnen achterlaten.

  Het lesplan is flexibel, wat de docent in staat stelt om het materiaal aan te passen aan een rooster voor een klas of hij kan het verwerken in een bestaand curriculum.

  Er is voorzien in een volledige leerlingenlijst om de leerlingen te kunnen begeleiden, hun vooruitgang bij te houden en elke leerling cijfers te geven.

  <ul>
    <li>Er is ook een systeem opgenomen waarmee een leerling een cijfer kan worden gegeven, waarmee je elke stap een cijfer kunt toekennen en er aantekeningen bij kunt maken.</li>
    <li>Er is een systeem voorhanden dat voorziet in mededelingen en berichten om individuele leerlingen berichten te sturen en berichten van hen te ontvangen</li>
  </ul>

  Alle educatieve video’s, boekjes en materialen van United for Human Rights kunnen via de app worden gedownload en sluiten volledig aan op de lessen zelf, en zijn klaar om bekeken te worden.